ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υγεία είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει. Η έμπνευση και η υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ως βασικού πυλώνα του Κράτους Πρόνοιας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., βασίστηκε σε ένα θεμελιώδες αξίωμα. Η Υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό όπου ο λαός πρέπει να έχει καθολική πρόσβαση χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις. Η θέση και η στάση μας είναι διαχρονικά συνεπής, αγωνιζόμαστε για υψηλού επιπέδου Δημόσια και Δωρεάν Υγεία με επαρκώς στελεχωμένες και χρηματοδοτούμενες δομές για όλο τον λαό.

 

Τα μεγάλα προβλήματα των δομών υγείας στο νησί μας τα βιώνουμε ως πολίτες καθημερινά. Περιγράφηκαν λεπτομερώς στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Σάμου από αυτούς που δίνουν την καθημερινή “μάχη” στην πρώτη γραμμή. Θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά μας.

 

Η Δημόσια Υγεία δεν είναι και δε θα επιτρέψουμε να γίνει, πεδίο μικροκομματικών διαπληκτισμών. Ειδικά από μια Κυβέρνηση και από τους τοπικούς της εκπροσώπους, οι οποίοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει ο τομέας της Υγείας στον νομό μας.