ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, στην οποία συμμετείχε η Αντιδήμαρχος κ. Δέσποινα Κάιλα,  κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα της UNICEF «Πόλεις Φιλικές για τα Παιδιά».

Έγινε επίσης αναφορά στους άξονες προτεραιότητας του γραφείου UNICEF στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια και τέθηκαν οι βάσεις για συνεργασία και ανάπτυξη στρατηγικών για την ευημερία των παιδιών της Σάμου.

Σε μια «Πόλη Φιλική προς τα Παιδιά», όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι ίσοι πολίτες στην πόλη τους με πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης, φύλου ή οποιασδήποτε ανεπάρκειας.

 

Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου