Τις μελέτες που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), δεξαμενή σκέψης και μελετών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρουσίασε ο Πρόεδρος του Επιστημονικού του Συμβουλίου και π. Δήμαρχος Σάμου, Μιχάλης Αγγελόπουλος στην ενημερωτική διημερίδα αιρετών που οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η ΚΕΔΕ (και ο πρόεδρος της Λάζαρος Κυρίζογλου) και η ΕΕΤΑΑ (και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτρης Μαραβέλιας με τον Δ/ντα Σύμ. Σπυρίδωνα Σπυρίδων) στην Αθήνα 27-28/11/2023 για τους αιρετούς των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Οι δεκαέξι μελέτες που υλοποιήθηκαν από το Ι.Τ.Α. καλύπτουν και πραγματεύονται κύρια ζητήματα και θέματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση (μεταξύ αυτών τα θέματα: Ψηφιακή Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιες Συμβάσεις των ΟΤΑ – Η τροποποίηση των όρων των δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ κατά το στάδιο εκτέλεσης τους κ.ά. https://www.ita.org.gr/el/index.php/meletes-ita). Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε επίσης στο Ευρωπαϊκό Έτος Νησιών που είναι το 2024 και στην πρόταση που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα της 7ης Ιουνίου 2022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:  «Νησιά της ΕΕ και πολιτική συνοχής: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις»  με το οποίο ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την δημιουργία ενός συμφώνου για τα νησιά και να εκπονήσει ένα κοινό Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης.

Η Ευρώπη δεν είναι μόνον οι ηπειρωτικές της περιοχές. Αποθετήριο πολιτισμού και ιστορίας είναι και τα πολυάριθμα νησιά της αλλά και τόποι ανθρώπινης δημιουργίας και κοινωνικής συνοχής.

Πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να προβεί σε δυναμική αξιολόγηση του άρθρου 174 της Συνθήκης  για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και με την υιοθέτηση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ατζέντας για τα νησιά να καταρτίσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική που α) θα συνάδει με τις τοπικές ανάγκες και πραγματικότητες στην πράξη και β) θα συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες καθεμίας από τις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ. Ζητεί παράλληλα από την Επιτροπή, να εκπονήσει μελέτη σχετικά με  τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών και να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για αυτές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επίσης να προετοιμαστεί, να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί, το συντομότερο δυνατό, ένα σύμφωνο για τα νησιά, με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και συγκεκριμένα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών φορέων, της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών κύκλων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, με βάση αναφοράς το σύμφωνο για τις πόλεις καθώς και το μελλοντικό αγροτικό σύμφωνο.

Τέλος το δημοκρατικό βήμα της Ευρώπης (Ε.Κ.) υπογραμμίζει ότι ο διάλογος με τις νησιωτικές κοινότητες, και μεταξύ τους, είναι πολύ σημαντικός ώστε να ενθαρρυνθεί η εγγύτητα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, να δημιουργηθούν πολιτισμικές γέφυρες, να τονωθεί το ενδιαφέρον για τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να εμπλουτιστεί το σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης με καλές πρακτικές και εξειδικευμένες προτάσεις από τις Ευρωπαϊκές νησιωτικές περιοχές.

 

Οι διημερίδες της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ συνεχίζονται ως εξής:

  • Στις 29 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα με συμμετέχοντες τους αιρετούς των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου
  • Στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2023 στα Ιωάννινα με συμμετέχοντες τους αιρετούς των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
  • Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη με συμμετέχοντες τους αιρετούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
  • Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2023 στη Λάρισα με συμμετέχοντες τους αιρετούς των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.