Την Κυριακή στις 13/8/2023 και ώρα 20:00, θα φιλοξενηθεί στο χώρο συνεδριάσεων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου – Κοινωφελές Ίδρυμα Κ. & Μ. Ζημάλη – στους Μυτιληνιούς Σάμου, η παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δρ. Άρη Ψιλοβίκου με τίτλο: «Οικοϋδραυλική» των εκδόσεων Τζιόλα.

Η παρουσίαση θα γίνει από τον Ομότιμο Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Δρ. Νικόλαο Κωτσοβίνο, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Εμμανουήλ Στεφανάκης.

Σε ότι αφορά το αντικείμενο του βιβλίου σε δύο γραμμές, η Οικοϋδραυλική, έχει αναπτυχθεί πάνω στη διεπιφάνεια παραδοσιακών επιστημονικών αντικειμένων, συνδυάζοντας τη μελέτη των υδραυλικών ιδιοτήτων και διεργασιών που σχετίζονται με:

α) την κίνηση του νερού και των φερτών υλικών – αντικείμενα των υδραυλικών μηχανικών,

β) τη γεωμορφολογία και ιζηματολογία – αντικείμενα των γεωεπιστημόνων και

γ) την αλληλεπίδραση των παραπάνω με την υδατική οικολογία και τη βιολογία – αντικείμενα των επιστημόνων ζωής.

Με τον τρόπο αυτό συνδυάζονται, κατά το δυνατόν ολιστικά, οι αρχές της κλασσικής υδραυλικής και του σχεδιασμού των υδατικών συστημάτων, με την οικολογική προστασία και αποκατάσταση, υπό το πρίσμα της αειφορικής διαχείρισης και της απειλής των ακραίων φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής.