Στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, παρουσιάστηκε  στις 31 Οκτωβρίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου η Μελέτη του Προφίλ Υγείας του Πρώην Δήμου Σάμου, νυν Δήμου Ανατολικής Σάμου & Δήμου Δυτικής Σάμου.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κος Γεώργιος Στάντζος, απηύθυνε  χαιρετισμό και ακολούθησαν οι βασικοί ομιλιτές:

  • κ. Ιωάννης Τούντας, Προέδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ΕΔΔΥΠΠΥ, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζοντας την ομιλία του με θέμα «Η ανάγκη ύπαρξης πολιτικής σχεδιασμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
  • κ. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ), Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ Ευρώπης για τα δίκτυα Υγιών Πόλεων, παρουσιάζοντας την ομιλία της με θέμα: «Παρουσίαση του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και του Προφίλ Υγείας – Ευρήματα στο Προφίλ της Σάμου».
  • κ. Ευστάθιος Παπαχρήστου, Ψυχολόγος MSc, Συνεργάτης Κέντρου Μελετών Υγείας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσιάζοντας την ομιλία του με θέμα: «Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας στον πληθυσμό από το Προφίλ της Σάμου».

Ακολούθησε  συζήτηση ως προς την μελέτη και τα συμπεράσματα αυτής τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουν και οι δύο Δήμοι της Σάμου.

Πρέπει να φέρουμε την Υγεία στο κέντρο της πολιτικής του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων των πόλεων και βασική μας προτεραιότητα να είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που επιδιώκουν τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού τους.

Η Υγεία και η Ποιότητα ζωής των κατοίκων, πρέπει να είναι η πρωταρχική μέριμνα κάθε Δήμου.

 

Από το γραφείο Δημάρχου Ανατολικής Σάμου