Παρέμβαση υπέρ της «Ένωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου» κατέθεσε
στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Σάμου για την ακύρωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά στην
μετατροπή των Οινοποιητικών Συνεταιρισμών της νήσου Σάμου και της Ένωσης τους.
«Ο Δήμος Σάμου αποδεικνύει έμπρακτα και με τεκμηριωμένες θέσεις την
συμπαράστασή του στους αγώνες της Ένωσης, των παραγωγών και των συνεταιριστών
του νησιού μας.
Η πολιτεία οφείλει να εξαντλεί τα υπάρχοντα μέσα -σύμφωνα και με την
αρχή της αναλογικότητας- για την υποστήριξη και την προαγωγή ενός ιστορικού τοπικού
προϊόντος, όχι με δογματισμό αλλά με επιχειρήματα, και να φροντίζει εκ των προτέρων για
τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα, μέσω της εκπόνησης εμπεριστατωμένων μελετών.
Δεν
μπορεί να υποκύπτει χωρίς διεκδίκηση και μάχη.»
Η αίτηση παρέμβασης θα συζητηθεί την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016.
Εκ του Δήμου