Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιχειρήσεων για το Α’ εξάμηνο του 2020 παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.
Ανταποκρινόμαστε στο αίτημα των νησιωτικών επιχειρήσεων, ιδίως του νησιού της Σάμου που δοκιμάζονται από τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, καθώς και της Κρήτης που για πρώτη φορά συμμετέχουν στο μέτρο.
Η σχετική ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: