Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1. «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020.

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου, σας γνωστοποιεί την εκ’ νέου παράταση στις προθεσμίες για την υποβολή των φακέλων ένταξης στο υπομέτρο 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α. 2014-2020 όπως:

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης (πρώτο σταδίο) είναι η 5/6/2018.
  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων τεκμηρίωσης του αιτήματος (δεύτερο στάδιο) είναι η 5/7/2018.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου του αιτήματος στήριξης και των συμπληρωματικών στοιχείων τεκμηρίωσης στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου είναι η 20/7/2018
  • Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.τ.λ. στην ΔΑΟΚ Π.Ε. Σάμου, που αφορούν το υπομέτρο 4.1. είναι η 18/6/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  1. Στην Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα τηλέφωνα 2251042090-2251046991.
  2. Στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, στα τηλέφωνα : 2273353422-2273353427.

 

Η

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

 

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ