Στα πλαίσια των μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας, μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει ότι η εξόφληση οφειλών τελών ύδρευσης, που έληγαν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου, δύνανται να εξοφληθούν χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση έως και 31 Μαρτίου.

Ανάλογα με τις εξελίξεις, θα επανεξετασθεί το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό όριο.

Επίσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.4674/2020, η προθεσμία για τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών που έληγε, στις 31 Μαρτίου 2020, παρατείνεται και συγχρονίζεται με αυτή των αυθαιρέτων και πλέον, λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.

 

Εκ του Δήμου Ανατολικής Σάμου