Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου σας γνωστοποιεί την εκ’ νέου τροποποίηση της πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το υπομέτρο 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», που αφορά τις καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης και των δικαιολογητικών, πρώτου και δεύτερου σταδίου υποβολής αντίστοιχα ως εξής:

  • Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης του πρώτου  και δεύτερου σταδίου ορίζεται η 2/10/2018 και ώρα 13:00, ενώ αιτήματα αποοριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 27/9/2018.
  • Ως καταληκτική ημερομηνία  υποβολής του φυσικού φακέλου εις διπλούν στην  Διευθύνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου, ορίζεται η 9/10/2018.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ