ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Σάμου ενημερώνει τα μέλη του ότι δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» του άξονα 2.3 «Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων της δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0».

Δεδομένου ότι με την ένταξή τους στο ως άνω πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν ποικίλα οφέλη στους τομείς της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της τραπεζικής τους ασφάλειας, ενημερώνουμε τα μέλη μας για τις δυνατότητες αυτές και για τον τρόπο που μπορούν να ενημερωθούν, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://digitalsme.gov.gr/

Σάμος, 7 Οκτωβρίου 2022