ΔΕλτίο Τύπου
Σας γνωρίζουμε ότι επανήλθε το σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του ΟΠΕΚΑ για το 2018.
Με
την ήδη εκδοθείσα απόφαση παράτασης υποβολής αιτήσεων των προγραμμάτων
υπενθυμίζουμε στους δικαιούχους ότι η καταληκτική ημερομηνία παρατάθηκε
έως την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.Δικαιολογητικά:ΔΑΤ-ΑΜΚΑ-ΑΜ:ΟΓΑ  Αιτήσεις
στα ΚΕΠ του Δήμου
Ωρες λειτουργίας: ΚΕΠ ΣΑΜΟΥ-ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ :08.00-20.00
                              ΚΕΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ:08.00-15.30
Απο την Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Σάμου