ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΤΑ POS

 

Προς:

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Κο. Κωστή Χατζηδάκη

 

Αξιότιμε Κ. Υπουργέ ,

 

             Κατόπιν αρκετών παραπόνων μελών μας σχετικά  με το μικρό χρονικό διάστημα του δώσατε για  τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS,   σας μεταφέρουμε την αγωνία και τη δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων του νομού μας καθώς και τις δυσκολίες και προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια διασύνδεσης και λειτουργίας.

Δυστυχώς, οι πάροχοι και οι προμηθευτές των ταμειακών μηχανών και  POS αδυνατούν να ανταποκριθούν λόγω τεχνικών προβλημάτων  που ανακύπτουν και μεγάλων καθυστερήσεων στην αναβάθμιση-σύνδεση  δικτύωση στον υπάρχοντα ασφυκτικό χρόνο . Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου , ενώ ο 4ος κύκλος στον οποίο θα περιλαμβάνονται και τα all in one συστήματα καθυστερεί.

            Οι επιχειρήσεις μας είναι  αδύνατο να ανταποκριθούν τόσο στην εκπαίδευση που απαιτείται για να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις στο νέο σύστημα όσο και στην πλήρη  χρηματοδότηση του κόστους συμμόρφωσης (τεχνικές αναβαθμίσεις, software, αντικατάσταση ταμειακών μηχανών, κ.λπ.).

           Πέραν όλων αυτών υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν όπως η έκδοση τιμολογίων όταν η εξόφληση αυτού πραγματοποιείται μέσω POS, δηλώσεις ΦΠΑ 2024, λογαριασμοί ΔΕΚΟ που εμφανίζονται με διπλή καταχώρηση κ.λπ.

            Είμαστε σύμφωνοι με την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και ζητάμε να παράταση μέχρι τέλους του 2024 για την διαδικασία διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές καθώς και το υποχρεωτικό κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ από 1/1/2025 ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

            Πιστεύουμε ότι η παράταση αυτή θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ευνομούμενης πολιτείας με φορολογική δικαιοσύνη.

 

Με  εκτίμηση 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ