ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης της Σάμου, ότι οι λογαριασμοί ύδρευσης, οι οποίοι θα παραληφθούν εντός των επόμενων ημερών, θα έχουν παράταση πληρωμής 1 (ενός) μήνα, από την αναγραφόμενη ημερομηνία, χωρίς  καμία επιβάρυνση.

Η χορήγηση παράτασης κρίνεται αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών κατά το χρονικό διάστημα από 11/03/2020 έως 30/05/2020.

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Γεώργιος Διονυσίου