ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών:               ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΒΛΑΜΑΡΗΣ,ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –ΝΗΣΙ, ΑΓΙΑΤΡΙΑΔΑ,ΑΜΠΕΛΟΣ, ΑΣΠΡΟΧΟΡΤΙ,ΒΑΛΕΟΝΤΑΔΕΣ, ΓΑΛΑΖΙΟ,ΔΙΑΠΟΡΤΙ,ΔΡΟΣΙΑ,ΚΑΣΟΝΗΣΙ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ,ΠΕΤΑΛΙΔΕΣ,ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ,ΧΑΡΑΥΓΗ & ΝΙΚΟΛΟΥΔΕΣ                            (Δήμος Δυτικής Σάμου), που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν                          στο έργο:«Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός  τηλεοπτικής                 κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής                   εμβέλειας» (Ν.4563/2018), ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των                απαραίτητων δικαιολογητικών στα Κ.Ε.Π. των περιοχών της μόνιμης κατοικίας                     τους παρατάθηκε για τέσσερις (4) μήνες, έως και στις 19 Δεκεμβρίου 2019.
Μετά την έγκριση της πιστοποίησης, ο πάροχος της επιλογής τους θα τους                    εγκαταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό,που θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας.

Από την Δνση ΚΕΠ