Σήμερα παραδόθηκε στο Δήμο Ανατολικής Σάμου αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ., προς χρήση, στο πλαίσιο των δράσεων αντιμετώπισης των κοινωνικών επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και στον Πρόεδρό της κο Δημήτριο Παπαστεργίου, που σε συνεργασία με την Hertz AutoHellas, ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά μας για την παροχή οχήματος, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις έκτακτες ανάγκες της δομής που συγκροτήθηκε για την παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, COVID-19.

H εν λόγω δομή, αισθητήρας του Δήμου, έχει επιφορτιστεί με πολύ σημαντικό έργο, δεδομένου ότι εξυπηρετεί συμπολίτες μας και ευπαθείς ομάδες που έχουν πραγματικά ανάγκη και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν.

Στις ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, προσφορά σαν και αυτή καθίσταται σημαντική και ιδιαίτερα πολύτιμη.