Τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν για το πανηγύρι του Σταυρού ἔχει ὡς ἑξῆς:

 

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Ὥρα 18.30: Ἡ θ’ Ὥρα καί ἀκολούθως ἡ κάθοδος τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ μετά τοῦ Τιμίου Ξύλου ἀπό τοῦ εἰς τόν προαύλιο χώρο του Καθολικού τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ὥρα 19.00′: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ἑσπερινός.

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023

Ὥρα 7.00-10.30′: Πανηγυρικός Ὄρθρος, ἡ Τελετή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ μετά τοῦ Τιμίου Ξύλου καί ἡ Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ὥρα 18.00′: Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν πρός τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν.