Τήν Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Σάμου.

 

Τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:

 

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023

Ὥρα 18.30: Ἡ θ’ Ὥρα καί ἀκολούθως  ἡ κάθοδος τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ μετά τοῦ Τιμίου Ξύλου ἀπό τοῦ  εἰς τόν προαύλιο χώρο του Καθολικού τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ὥρα 19.00′: Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ἑσπερινός.

 

Πέμπτη 14  Σεπτεμβρίου 2023

Ὥρα 7.00-10.30′:  Πανηγυρικός Ὄρθρος, ἡ Τελετή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ μετά τοῦ Τιμίου Ξύλου  καί ἡ Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ὥρα 18.00′:  Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν πρός τόν Τίμιον καί Ζωοποιόν Σταυρόν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς