Για πρώτη φορά στην Ελλάδα:

Πιστοποίηση της Απόδοσης του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της SoftOneTechnologies Α.Ε. από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την ολοκλήρωση του πρώτου έργου Πιστοποίησης Απόδοσης Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα. Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας SoftOneTechnologies Α.Ε.από το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για τη διενέργεια του ελέγχου σχεδιάστηκαν και δημιουργήθηκαν ειδικές υποδομές, οι οποίες προσομοιώνουν την πραγματική χρήση από δεκάδες χιλιάδες σημεία πώλησης σε ώρες αιχμής, με το μέγιστο επίπεδο φόρτου να φτάνει σε αρκετά εκατομμύρια αποδείξεις λιανικής και τιμολόγια χονδρικής πώλησης σε ωριαία βάση. Παράλληλα, γίνεται πλήρης προσομοίωση της διαδρομής των παραστατικών από το σημείο τιμολόγησης μέχρι την λήψη της έγκρισης από το σύστημα myData της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας όλες τις σχετικές προδιαγραφές και τα ανάλογα πρότυπα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ο μοναδικός επιστημονικός φορέας που έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μεθοδολογίες για την εκτίμηση επίδοσης πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης,ενώ η SoftOneείναι η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα που έχει ελέγξει και πιστοποιήσει την απόδοση των συστημάτων της.

Ο Αντώνης Κυριαζής,Εκτελεστικός Πρόεδρος της SoftOneTechnologies Α.Ε.,ανέφερε σχετικά: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το έργο που μόλις ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τόσο για την πιστοποίηση της απόδοσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης της εταιρείας μας, όσο και για την ουσιαστική συμβολή μας στην ανάδειξη της τεχνολογικής πρωτοπορίας ενός Ελληνικού Ακαδημαϊκού Ιδρύματος σε έναν κρίσιμο τομέα για την Εθνική Οικονομία.”

Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης,ΕπιστημονικάΥπεύθυνος του έργου, δήλωσε: “Είναι μεγάλη μας χαρά που ο ιδιωτικός τομέας απευθύνθηκε στην Πανεπιστημιακή κοινότητα για τον έλεγχο της απόδοσης ενός πληροφοριακού συστήματος καίριας σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νομίζω ότι τα στελέχη και οι νέοι ερευνητές μας μας ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν μπορούν τώρα να συμβάλλουν και σε άλλα ανάλογα έργα πιστοποίησης.”

Για την αναλυτική τεκμηρίωση του έργου ή για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

info-islab@aegean.gr

Μυτιλήνη, 8η Ιουλίου 2021

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ