Μυτιλήνη, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου

 

GOVTECHDAY

Ημερίδα Παρουσίασης Τεχνολογιών και Εφαρμογών Ψηφιακής Διακυβέρνησης

5 Οκτωβρίου 2021

 

Στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου για την ψηφιακή διακυβέρνηση των Ηνωμένων Εθνών ICEGOV το οποίο διεξάγεται 5-8 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΕΔΥΤΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνουν ημερίδα παρουσίασης τεχνολογιών και εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης.  Η ημερίδα στοχεύει στην παρουσίαση των επιτευγμάτων και των πρωτοποριακών λύσεων που έχουν αναπτυχθεί από καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και φορείς του δημόσιου τομέα, για την ευρύτερη ενημέρωση του ελληνικού κοινού.

Σε ειδική συνεδρία θα παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες, οι τεχνολογίες και οι δημόσιες διαδικτυακές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς και έργα υπό σχεδιασμό κατά την τρέχουσα περίοδο.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στις 5 Οκτωβρίου 2021, με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού, στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εκπροσώπων του τύπου.  Τα αποτελέσματα της ημερίδας και οι λύσεις που θα επιδειχθούν, θα ανακοινωθούν στην ολομέλεια του συνεδρίου σε διεθνές κοινό ερευνητών και εκπροσώπων επιχειρήσεων και οργανισμών από 50 χώρες.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψηφιακής διακυβέρνησης και επιθυμούν να συμμετέχουν με παρουσίαση των τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, εκπρόσωποι του τύπου ή πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα, προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://bit.ly/GovTechDay

Κατά την διενέργεια της ημερίδας θα ισχύσουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης της πανδημίας COVID.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο ICEGOVστο www.icegov.org

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

 Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Καθηγητής Ι. Χαραλαμπίδης