ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ -ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κυρίες και Κύριοι

Μελετώντας το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και  στην συζήτηση επ’ αυτού που έγινε την 1/3/2022,διαδικτυακά, προέκυψε ότι η Περιφέρειά μας έχει υπογράψει από ετών  Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης με αντικείμενο την Παλαιολιθική- Παλαιοπεριβαλλοντική Έρευνα Βορείου Αιγαίου.

Επί τη ευκαιρία ανέδειξα την ανάγκη δικτύωσης και συνεργασίας της Σάμου (Μουσείο φυσικής Ιστορίας Αιγαίου στους Μυτιληνιούς – αναξιοποίητη  απολιθωμένη χλωρίδα Δυτικής Σάμου) με το γεωπάρκο του Σιγρίου της Λέσβου και τουλάχιστον με  το Εθνικό μας δίκτυο Γεωπάρκων και παράλληλα ζήτησα να συμπεριληφθεί και η Σάμος στην προειρηθείσα Προγραμματική Σύμβαση ώστε να γίνονται  σχετικές έρευνες του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο νησί μας όπως συνέβαινε ,παλιά, με την ομάδα του καθηγητή Κωφού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης..

Ο κ.Περιφερειάρχης έδειξε ότι  διάκειται ευμενώς και θετικά προς τις απόψεις-προτάσεις  που κατέθεσα.

Παρακαλώ για τις δικές σας συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να διασωθούν, να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν ,επ’ αγαθώ της τοπικής μας Κοινωνίας, οι παλαιοπεριβαλλοντικοί θησαυροί της Σάμου  και η εν γένει  αειφόρος και σεβαστική  προσέγγιση του Φυσικού και δομημένου Περιβάλλοντος  στο νησί μας.

Μανώλης Νικ. Κάρλας

Περιφερειακός Σύμβουλος