Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00, θα
πραγματοποιηθούν οι Τελετές Ορκωμοσίας των Νεοσυλλέκτων Οπλιτών ΣΞ της
2020 Β΄ ΕΣΣΟ, στα Στρατόπεδα «ΑΝΘΣΤΗ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ»
στο Ηραίο, «ΕΦ. ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΘΑ» στο Καρλόβασι,
«ΙΛΑΡΧΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ» στους Μαυρατζαίους και «ΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ» στους Μυτιληνιούς.

Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία από τη
μετάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) και προκειμένου να μειωθεί η διασπορά της
νόσου το δυνατόν περισσότερο, οι τελετές θα πραγματοποιηθούν σε αυστηρά
υπηρεσιακό κύκλο, με γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού, χωρίς την
παρουσία προσκεκλημένων, γονέων-συγγενών και επισκεπτών.
Με μέριμνα του Γραφείου Εκπροσώπου Τύπου της 79 ΑΔΤΕ θα σας
κοινοποιηθεί φωτογραφικό υλικό από τις τελετές.