Ολοκληρώθηκε με την ορκωμοσία, η πρόσληψη μιας μόνιμης ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας Μαιευτικής –Γυναικολογίας, με βαθμό Επιμελητή Β΄, στο Γ.Ν.Σάμου.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε το νοσηλευτικό μας ίδρυμα με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

 

Ο Διοικητής

 

Νικόλαος Α. Στεφανής