Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης με την υπ’ αριθμ.81982 απόφασή του που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ  Αρ.Φύλλου 922 / 5.10.2022  ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. καθόρισε τα παρακάτω:

‘’Α. Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα ανάδειξης και προώθηση προϊόντων Β. Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Περιφερειακή Σύμβουλο Σουλτάνα Ανδρεάδου του Ευαγγέλου.

Β. Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και Συγκοινωνιών ΠΕ Χίου και Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τον Περιφερειακό Σύμβουλο Λεωνίδα Αθηνάδη του Μιχαήλ και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων:

  • Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και Σάμου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 23 του π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Η θητεία των ως άνω Αντιπεριφερειαρχών άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσης ως τη λήξη της θητείας της περιφερειακής αρχής.

 

Ο Περιφερειάρχης με την απόφασή του Αρ. Πρωτ. 88727 /11.10.22 που εστάλη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  αποφάσισε τα παρακάτω:

‘’Α. Ορίζουμε χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους:

  1. Κουφέλο Παναγιώτη του Μιχαήλ, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, ως χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Νομού Λέσβου, στον οποίο αναθέτουμε συμπληρωματικά τον πρωτογενή τομέα.
  2. Βρουλή Παντελή του Κωνσταντίνου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής

Ενότητας Χίου, ως χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χίου, στον οποίο αναθέτουμε συμπληρωματικά τους τομείς Διοικητικού, Ανάπτυξης, Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χίου και Υγείας.

  1. Πανουράκη Βασίλειο του Ηλία, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, ως χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Νομού Σάμου, στον οποίο αναθέτουμε συμπληρωματικά τους τομείς Διοικητικού, Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σάμου.

Β. Ορίζουμε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους:

  1. Αντωνέλη Αναστασία του Προκοπίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, στην οποία αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Οικονομικού και Πολιτισμού.
  2. Καμπούρη Στυλιανό του Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, στον οποίο αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
  3. Κουρσουμπά Δημήτριο του Ευστρατίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, στον οποίο αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Μεταναστευτικής Κρίσης, Αθλητισμού και Συγκοινωνιών ΠΕ Λέσβου.
  4. Μπουρνιά Παντελή του Αδαμαντίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, στον οποίο αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρικού σχεδιασμού και απόδημου Ελληνισμού.
  5. Νύκτα Νικόλαο του Παναγιώτη, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, στον οποίο αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Τουρισμού και Κοινωνικής Μέριμνας.

Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων Αντιπεριφερειαρχών άρχεται από 01/11/2022 έως τη λήξη της θητείας της Περιφερειακής Αρχής.

Από την 01/11/2022 θα παραμείνει κενή μια θέση Αντιπεριφερειάρχη.

 

Από το Γραφείο Τύπου