Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1790/ 09-11-2020 (ΑΔΑ: ΕΓΚΨ46ΜΦΟΤΤΗΜ) απόφαση Δημάρχου, αποφασίσθηκε η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών που κατοικούν σε περιοχές της Κοινότητας Χώρας και Πύργου.
Γενικότερα, όσο το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο σύνολο του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
Καθημερινά και με βάση τις αυτοψίες που διενεργούν οι μηχανικοί της ΓΔΑΕΦΚ, περί εντοπισμού επικινδυνοτήτων που μας αποστέλλονται, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, γίνονται σημάνσεις και αποκλεισμοί περιοχών.
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου