Δελτίο τύπου
Ξεκίνησε από την υπηρεσία καθαριότητας η διανομή και η τοποθέτηση των 310 νέων μεγάλων πράσινων κάδων, σύμμεικτων απορριμμάτων, που παρέλαβε ο Δήμος Δυτικής Σάμου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Αρχικά αντικαθίστανται οι παλιοί κάδοι που παρουσίαζαν μεγάλες φθορές και προστίθενται σε σημεία που οι ήδη υπάρχοντες δεν επαρκούσαν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των κατοίκων και των επαγγελματιών.
Η υπηρεσία παρέλαβε επίσης 400 μικρούς πράσινους κάδους εκ των οποίων τους 100 δώρισε η εταιρεία προμήθειας των μικρών κάδων.
Η υπηρεσία συνεχίζει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών.
Η διατήρηση της καθαριότητας είναι ευθύνη όλων μας!
Εκ του Δήμου Δυτικής Σάμου