Την Παρασκευή 16.2.2024 θα ευρίσκεται στη Μυτιλήνη αντιπροσωπεία της Ε.Ε. για να παρουσιάσει την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Στα πλαίσια της επισκέψεως και σε εκδήλωση την ίδια ημέρα στις 18:00 στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης θα ομιλήσει για την  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.