Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου μίλησε στην ανοιχτή συνάντηση με τίτλο: «Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ταυτοποιημένων, τοπικών, παραδοσιακών προϊόντων διατροφής», που πραγματοποιήθηκε χθες στην Ικαρία.

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης για το πρόγραμμα «ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» που είναι πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και χρηματοδοτείται από το INTEREGG Ελλάδα- Κύπρος, με συνολικό προϋπολογισμό έργου 1.581.930 ευρώ,  με την εξής κατανομή:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 288.160 ευρώ (επικεφαλής του Προγράμματος).
  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου 193.390 ευρώ.
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 255.560 ευρώ.
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου 176.320 ευρώ.
  • Γενικό Χημείο του Κράτους της Κύπρου 347.500 ευρώ.
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 324.000 ευρώ.

 

Με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα χρηματοδοτούνται δράσεις και έργα για την ταυτοποίηση της αυθεντικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της Κύπρου και των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθεί μηχανισμός ταυτοποίησης προϊόντων και επιχειρήσεων και έτσι θα είναι εφικτή η εμπορική αξιοποίησή τους τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές. Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

 

  1. Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων με συνδυασμένη χρήση γενετικής ταυτότητας-DNA, ισοτοπικού αποτυπώματος και μικροβιακού προφίλ.
  2. Χαρτογράφηση χαρακτηριστικών αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων με τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.
  3. Ανάπτυξη διαδικασιών και δομών χορήγησης σήματος ταυτοποιημένης προέλευσης τοπικών προϊόντων και ψηφιακής ταυτότητας ιχνηλασιμότητας.
  4. Επιχειρησιακή υποστήριξη των επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα και ενίσχυση δεξιοτήτων σε θέματα ταυτοποίησης αυθεντικότητας και εμπορικής προώθησης τοπικών αυθεντικών προϊόντων για την εμπορική τους αξιοποίηση σε νέες και υφιστάμενες αγορές, καθώς και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

 

Ακολουθεί η τοποθέτηση της Χριστιάνας Καλογήρου:

«Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το καινοτόμο αυτό Πρόγραμμα που αναπτύσσει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μαζί με άλλους 5 σημαντικούς δικαιούχους από την Ελλάδα και την Κύπρο και βεβαίως αναφέρομαι στο Πρόγραμμα ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.

Σκοπός του έργου αυτού είναι η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και η ταυτοποίηση της αυθεντικότητας τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

O αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της οικονομίας του Βορείου Αιγαίου. Το μεγαλύτερο μερίδιο του όγκου εξαγωγών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προέρχεται από τον αγροδιατροφικό τομέα.

Ειδικά τα τοπικά προϊόντα, για τα οποία φημίζεται το Βόρειο Αιγαίου, αποτελούν για την Περιφέρειά μας βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο τμήμα των στρατηγικών και τοπικής ανάπτυξης.

Τα τοπικά προϊόντα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της ταυτότητας μιας περιοχής, και σε συνδυασμό με τους ανθρώπους που τα παράγουν, τα χαρακτηριστικά και τον πολιτισμό του τόπου παραγωγής, συνιστούν την τοπική  «αγροδιατροφική» κληρονομιά.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μία στροφή των καταναλωτών προς τοπικά – παραδοσιακά προϊόντα και σε αναζήτηση της αυθεντικότητας απέναντι στη βιομηχανοποιημένη μαζική παραγωγή. Η αύξηση της ζήτησης τέτοιων προϊόντων αποτελεί οικονομική ευκαιρία για τις περιοχές που είναι ικανές να διαφοροποιήσουν κατάλληλα τα προϊόντα τους με παράλληλη αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού του τόπου παραγωγής.

Η ταυτοποίηση των τοπικών προϊόντων και η στήριξη των τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της Περιφέρειάς μας.

Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πέτυχε να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ μέσω του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Κύπρος.

Το έργο ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία της Περιφέρειάς μας για την  ταυτοποίηση αυθεντικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού μας τομέα.

Σε συνεργασία με κορυφαίους ερευνητικούς φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, το Γενικό Χημείο του Κράτους της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον Ελληνικό Χώρο η ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων με καινοτόμες και αξιόπιστες επιστημονικές τεχνικές. Στόχος είναι η ανάδειξη των προϊόντων μας και η ενίσχυση του εισοδήματος των παραγωγών μας.

Ειδικότερα, για το έργο που μιλάμε, σημείο αναφοράς αποτελεί η δυνατότητα και η ευκαιρία που θα δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου να λάβουν ειδικό σήμα και ψηφιακή ταυτότητα για τα προϊόντα τους:

Με το ειδικό σήμα «Αυθεντικό Προϊόν Βορείου Αιγαίου», τα προϊόντα μας διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό και θα είναι πλέον αναγνωρίσιμα σε εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, με την ψηφιακή ταυτότητα των αυθεντικών προϊόντων, ο καταναλωτής θα μπορεί να λαμβάνει ψηφιακή πληροφορία για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Η υποστήριξη στους παραγωγούς μας για να εκσυγχρονίσουν, να βελτιώσουν και να αναδείξουν τα παραγόμενα προϊόντα, αλλά και να διερευνήσουν νέες δυνατότητες και νέες προοπτικές, στηρίζεται στη γνώση για τις τοπικές πρώτες ύλες και την αξιοποίησή τους. Το  έργο ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ συμβάλει καθοριστικά στο να αποκτήσουν τα τοπικά ποιοτικά προϊόντα του Βορείου Αιγαίου ένα αναγνωρίσιμο brand-name, γύρω από το οποίο θα χτιστεί μια στέρεη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ώστε να τα προτιμούν και να τα επιλέγουν.

Η αξιοποίηση της επιστήμης, των σύγχρονων μεθόδων και των σύγχρονων τεχνικών, δηλαδή ο δρόμος της ευφυούς αξιοποίησης των πόρων και της καινοτομίας, είναι ο μόνος δρόμος που φέρνει αποτελέσματα. Έχουμε όλοι μας υποχρέωση να στρέφουμε τη ματιά μας όχι μόνο στο σήμερα, αλλά και στους ορίζοντες του αύριο».