Δ Ε Λ Τ Ι Ο      Τ  Υ Π Ο Υ

                                               

Το Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου συγχαίρει όλους τους μαθητευόμενους του ΕΠΑ.Λ.  που παρακολούθησαν την Β΄ Φάση του Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2017-18.

Οι (11) μαθητευόμενοι στις ειδικότητες: α) Τεχνικός Οχημάτων, β)Υπαλλήλων Οικονομίας και Διοίκησης, γ)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και δ) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αποκτώντας «Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων», έπειτα από εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργήθηκαν από το ΕΟΠΠΕΠ στις 17/02/2019.

 

Το Υπουργείο Παιδείας από το Μάρτιο του 2017 έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο θεσμό για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας με σκοπό την αναβάθμιση της Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης.

Το Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απευθύνεται σε αποφοίτους ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει:

  • Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.
  • Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα με ρυθμισμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει: σύμβαση μαθητείας, εκπαιδευτή στο χώρο απασχόλησης, αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για 9 μήνες, 4 ημέρες την εβδομάδα και 7 ώρες την ημέρα.

Για πρώτη φορά, μέσω της Μαθητείας, τα ΕΠΑ.Λ. έρχονται θεσμικά  σε άμεση και ουσιαστική επαφή με την τοπική κοινωνία, τον κόσμο της εργασίας και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής παραγωγής και οικονομίας σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο παιδαγωγικά εργασιακό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητευόμενοι αποκτούν  επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την μετέπειτα ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη μαθητείας της ΔΔΕ Σάμου Χαριλάου Ειρήνη στα τηλέφωνα : 22730 28477 και 22177