ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε τα μέλη μας κατόπιν των εκλογικών αρχαιρεσιών της 10 Απριλίου 2022 και την συγκρότηση σε σώμα την 11 Απριλίου 2022 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τζεβρένη Φλώρα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παχυμανώλης Εμμανουήλ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λάμπρου Δήμητρα

ΤΑΜΙΑΣ: Ζώης Εμμανουήλ

Α΄ΜΕΛΟΣ: Τσιώλης Απόστολος

Β΄ΜΕΛΟΣ: Σμυρναίου Σταυρούλα

Γ΄ΜΕΛΟΣ: Καζάκος Ιωάννης

Με σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                               Η                                                              Η

ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Δήμητρα Λάμπρου                               Φλώρα Τζεβρένη