Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ είναι η συνδικαλιστική οργάνωση  των Μηχανικών Δημοσίων υπαλλήλων και  έχει ως μέλη της το σύνολο των διπλωματούχων μηχανικών που εργάζονται στο δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ του Νομού Σάμου (Σάμος και Ικαρία).

Μεταξύ των σκοπών  της καταστατικής λειτουργίας της είναι αφενός μεν η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της, η βελτίωση των όρων εργασίας καθώς και των συνθηκών ζωής τους και αφετέρου η βελτίωση της οργάνωσης των τεχνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και η προάσπιση του  δημοσίου συμφέροντος.

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 διεξήχθησαν  αρχαιρεσίες της ΕΜΔΥΔΑΣ ΣΑΜΟΥ και το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Ζάχαρης Νίκος
(Πανεπιστήμιο Αιγαίου / nzar@aegean.gr)

Αντιπρόεδρος: Κυπραίου Γιάννης
(Δήμος Ανατ. Σάμου / gkyp17@hotmail.com)

Γεν. Γραμματέας: Φερεντίνου Καλλιρρόη
(Δήμος Ανατ. Σάμου / kaliroi.ferentinou@samos.gr)

Ταμίας: Φραγκουλάκη Γεωργία
(Περιφερειακή Ενότητα Σάμου / georgia.fragkoulaki@samos.gr)

Αν/τής Γεν. Γραμματέας: Αποστόλου Θανάσης
(Δήμος Ανατ. Σάμου / aapostolou2009@hotmail.com)