Με απόλυτη επιτυχία για τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε τουριστικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου – BEACHTECH», που χρηματοδοτήθηκε από το «Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Στο έργο, εκτός από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, συμμετείχαν ακόμη το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών-ΤΩΘΒΕ) ως Επικεφαλής / Συντονιστής Εταίρος, καθώς και ο Δήμος Πέγειας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής) οι οποίοι αποτελούσαν και τους κύπριους εταίρους.

Κύριος στόχος του έργου ήταν η ανάδειξη του τρόπου προσαρμογής της παράκτιας ζώνης στους κινδύνους των πλημμυρικών καταστροφών και της παραλιακής διάβρωσης, που οφείλονται στην Κλιματική Αλλαγή, μέσω της ολοκληρωμένης εκτίμησης τους και της αξιολόγησης των έργων αποτελεσματικής προστασίας, δράσεις που θα συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός από τους πιο νευραλγικούς τομείς της Ελληνικής και Κυπριακής οικονομίας, του παραλιακού τουρισμού.

Πιλοτικές παράκτιες περιοχές μελέτης στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήταν η Πέτρα και η περιοχή του “Ιστορικού” Μυτιλήνης στη Λέσβο και η Κώμη στη Χίο.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου,ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου & Πρόεδρος του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, κ. Μουτζούρης Κ., δήλωσε ότι «…μέσω του έργου το ΠΤΑΒΑ απέκτησε εξοπλισμό υψηλής αξίας ο οποίος τοποθετήθηκε στις παραλίες και στο θαλάσσιο χώρο των πιλοτικών περιοχών μελέτης, ενώ με το πέρας της Πράξης αναμένεται να είναι διαθέσιμος για χρήση και σε άλλες παραλίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που αντιμετωπίζουν προβλήματα διάβρωσης. Τμήμα του εξοπλισμού μπορεί επίσης να συμβάλλει και σε άλλες δράσεις της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο μέλλον. Από τις έρευνες που έγιναν όχι μόνο αποτυπώθηκε το πρόβλημα της διάβρωσης στις πιλοτικές παραλίες, αλλά τα δεδομένα που συλλέχθηκαν βοήθησαν στην προκαταρκτική εκτίμηση των απαραίτητων παρεμβάσεων προστασίας, τα οποία κοστολογήθηκαν και έτσι θα αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών προτάσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη χρηματοδότηση των οριστικών μελετών και της κατασκευής των απαραίτητων έργων. Επιπλέον, αναδείχθηκε η ύπαρξη αποθέσεων άμμου στο Στενό Μυτιλήνης, σε βάθος μεγαλύτερο των 35 μέτρων, που στο μέλλον με την κατάλληλη τεχνογνωσία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αναπλήρωση των παραλιών που αντιμετωπίζουν θέματα διάβρωσης».