Η Διοικούσα Επιτροπή του περιφερειακού τμήματος ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ , μετά από ειδική συνεδρίαση της, την Τρίτη 26/3/2024, προέβη, με την αριθ. 33/2024 απόφαση της,  στην ανακήρυξη των μελών που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δηλώσεις υποψηφιότητας και που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας ως Υποψηφίων για τα αξιώματα των μελών της Αντιπροσωπείας και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ κατ’ όργανο και κατ’ αλφαβητική σειρά των Συνδυασμών που υποβλήθηκαν στο Τμήμα.

Αντίγραφο του BA_AIGAIO_Ypopsifioi

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου 
Ταχ. διεύθυνση: Αρίωνος 1, 81100 Μυτιλήνη 
Τηλ. 2251040847/48126, εσωτ.3