Ζούμε πλέον σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή επιδρά δραστικά στις ζωές των ανθρώπων. Εισερχόμαστε σταδιακά σε μια εποχή ημι-ερημοποιήσης.

Μια από τις πιο σοβαρές επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η μείωση των υδάτινων πόρων, γι’ αυτό απαιτείται να προβούμε σε επιστημονική διαχείριση της  υδροδότησης του Δήμου Δυτικής Σάμου.

Η υδροδότηση των κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Σάμου και της πόλης του Καρλοβάσου αυτή τη στιγμή στηρίζεται στα επιφανειακά νερά( πηγές-πηγάδια), τα οποία τροφοδοτούν τα δίκτυα ύδρευσης. Τα επιφανειακά νερά επηρεάζονται άμεσα από τις ετήσιες βροχοπτώσεις. Η ανομβρία ενός έτους μειώνει ή και μηδενίζει την παροχή των πηγών με αποτέλεσμα να έχουμε ανεπάρκεια δικτύων και συχνές διακοπές υδροδότησης τη θερινή περίοδο. Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο την φετινή χρονιά , με αποτέλεσμα σε πολλές κοινότητες και σε ορισμένες περιοχές της πόλης του Καρλοβάσου να έχουμε ανεπάρκεια νερού και συχνές διακοπές υδροδότησης .

Αντιθέτως τα υπόγεια νερά (γεωτρήσεις) δεν επηρεάζονται άμεσα από μια ετήσια ανομβρία και με σωστή διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων παρέχουν νερό στα δίκτυα παρά την ανομβρία. Σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της ομαλής υδροδότησης έχουν τα δίκτυα ύδρευσης (εξωτερικά και εσωτερικά), τα οποία πρέπει να είναι καλοσυντηρημένα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες νερού και να αποφεύγονται οι συχνές βλάβες τους.

Δυστυχώς στο Δήμο μας μέχρι τώρα τα θέματα υδροδότησης αντιμετωπίστηκαν πρόχειρα και περιστασιακά χωρίς επιστημονική στήριξη. Ακόμη και σήμερα στην επίλυση του υδρευτικού προβλήματος χρησιμοποιούνται ραβδοσκόποι! Δεν υπάρχει επιστημονική επάρκεια και ιδού τα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πανάκριβα συστήματα τηλε-ελέγχου των δικτύων ύδρευσης, τη στιγμή που οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, έχουν εντοπίσει άμεσα τις βλάβες και τις δυσλειτουργίες των δικτύων αυτών, οι οποίες καθυστερούν να αποκατασταθούν λόγω ολιγωρίας του Δήμου. Προωθούνται έργα βιολογικού καθαρισμού σε τοπικές κοινότητες π.χ. Κονταίϊκα, Πλάτανος και Κουμαίϊκα, στις οποίες δεν υπάρχει επάρκεια νερού, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός, καθώς επίσης –και ίσως το κυριότερο – δεν υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα. Πότε ζητήθηκε από τις τοπικές κοινότητες να καταγράψουν τα προβλήματα υδροδότησής τους και να τα προωθήσουν προς επίλυση; Καλή η τηλεπίβλεψη των δικτύων, αλλά δεν αρκεί για να διορθωθούν τα προβλήματα.

 

ΥΔΡΕΥΣΗ

Για να μπορέσει να εφαρμοσθεί η τηλεπίβλεψη των δικτύων πρέπει να έχουμε την πλήρη και ακριβή οριζοντιογραφία των δικτύων, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει.

Εμείς προτείνουμε τα εξής:

  • Άμεση αποκατάσταση των δικτύων, όπου αυτά πάσχουν, έτσι ώστε να περιοριστούν οι απώλειες νερού.
  • Διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής μας για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση της υπόγειας υδροφορίας.
  • Ενίσχυση των υπαρχόντων πηγών υδροληψίας με την κατασκευή μικροφραγμάτων για την ανάσχεση της ροής των ρεμάτων και τον εμπλουτισμό του σημείου υδροληψίας κατά τους υγρούς και βροχερούς μήνες.
  • Την κατασκευή του έργου Φράγματος Καρβούνη, έργο το οποίο θα επιλύσει τα προβλήματα υδροδότησης του Δήμου μας.
  • Επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση έργων υδροδότησης. Έργα τα οποία πρέπει να είναι πρώτης προτεραιότητας.
  • Διερεύνηση του μηχανισμού εκτόνωσης των υπόγειων υδάτων του Κέρκη, όπου εμφανίζονται πηγές υπερπληρώσεως και εκβάλλουν στην ακτή μεταξύ Μικρού και Μεγάλου Σεϊτανιού. Οι παροχές νερού στην περιοχή αυτή είναι σημαντικές και μπορούν να αξιοποιηθούν για την υδροδότηση των οικισμών του Δήμου.
  • Τη συγκρότηση Ειδικής Επιστημονικής και Τεχνοκρατικής Επιτροπής, η οποία θα προβεί στη σύνταξη ολιστικής μελέτης για τη διαχείριση των υπαρχόντων πηγών υδροδότησης όλων των οικισμών του Δήμου, καθώς επίσης και την εξεύρεση νέων πηγών ώστε όλες οι κοινότητες του Δήμου και η πόλη του Καρλοβάσου να έχουν επάρκεια πόσιμου νερού.