ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ως Λαϊκή Συσπείρωση έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας για το άνοιγμα των σχολείων τόσο μετά το σεισμό, όσο και στις συνθήκες της πανδημίας, ξεκάθαρα και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του λαού και της νεολαίας. Δεν είχαμε και δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε “εκπτώσεις” όσον αφορά οποιοδήποτε ζήτημα έχει να κάνει με την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και με τα μορφωτικά και τα εργασιακά δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών αντίστοιχα.

Καταγγέλλουμε την κυβερνητική πολιτική που συνειδητά ανοίγει τα σχολεία ανοχύρωτα απέναντι στη πανδημία και χωρίς να έχει εξασφαλίσει τα στοιχειώδη μετά τις επιπτώσεις που αυτά είχαν με το σεισμό. Η δημοτική αρχή καθώς και η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης αρνούνται να συγκρουστούν μ’ αυτή την πολιτική και να διεκδικήσουν δυναμικά όλα όσα απαιτούνται για την πλήρη και άμεση αποκατάσταση όλων των επιπτώσεων αλλά και τη θωράκιση των σχολικών μονάδων απέναντι σε κάθε φυσική καταστροφή και την πανδημία.

Η θέση μας είναι υπέρ του ανοίγματος όλων των σχολείων και της διά ζώσης εκπαίδευσης των μαθητών, με όρους όμως που δε θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία τους και δε θα θίγουν μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα. Υπήρχε όλος ο χρόνος ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμβεί αυτό και να γίνει, επίσης, ο απαραίτητος σχεδιασμός και μελέτες ώστε να δοθούν στο άμεσο μέλλον οριστικές λύσεις.

Διεκδικούμε:

  1. Την άμεση αποκατάσταση των σχολικών κτιρίων που μπορούν να επισκευαστούν, με αποκλειστικό κριτήριο την απόλυτη αντισεισμική θωράκισή τους, καθώς και τη θωράκιση από άλλες πιθανές φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρα, φωτιά, κατολίσθηση.
  2. Για τα σχολεία που τα κτίρια που δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν σ’ αυτό το επίπεδο ασφάλειας, να εξασφαλιστούν οικόπεδα και χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων σχολικών συγκροτημάτων.
  3. Να λυθεί τώρα απ’ την Περιφέρεια το θέμα της ασφαλούς μεταφοράς των παιδιών.
  4. Να έρθουν άμεσα οι προκάτ σχολικές αίθουσες που θα αντικαταστήσουν τα ακατάλληλα σχολεία, αλλά και με πρόβλεψη να τηρηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για προστασία από την πανδημία.
  5. Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχες καθαρίστριες και να προσληφθεί ο απαραίτητος επιπλέον αριθμός καθαριστριών με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να καλύπτονται οι πολύ αυξημένες ανάγκες.
  6. Να εξασφαλιστούν αίθουσες, εκπαιδευτικοί και μέτρα υγιεινής για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ειδικά για το ζήτημα που έχει προκύψει με τη στέγαση και τη λειτουργία του Γυμνασίου Μαραθοκάμπου, έχουν περάσει ήδη τρεις ολόκληροι μήνες απ’ το σεισμό κι ακόμη δεν έχει προχωρήσει τίποτα με την ευθύνη να βαραίνει την κυβέρνηση και τη Δημοτική αρχή. Η θέση μας είναι ότι το σχολείο πρέπει να λειτουργήσει στην περιοχή του Μαραθοκάμπου με πρωινό ωράριο, σε αίθουσες κατάλληλες για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου και όχι του Τοπικού Συμβουλίου Μαραθοκάμπου, να δώσει άμεση λύση στο πρόβλημα με την εξεύρεση κτηρίων ή με την τοποθέτηση προκάτ αιθουσών σε κατάλληλο χώρο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στη ζωή των κατοίκων της περιοχής ή σε άλλες σχολικές μονάδες.