Η Λαϊκή Συσπείρωση ζήτησε και αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης για την ίδρυση πειραματικού λυκείου προκειμένου στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο να δοθεί η ευκαιρία στους συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης αλλά και σε άλλους φορείς, όπως επίσης και στο δημοτικό συμβούλιο να εκφράσει την θέση του. Η απόφαση για την ίδρυση του πειραματικού λυκείου πάρθηκε από την κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των φορέων του δήμου αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων του νησιού.

Για το θέμα που αφορά τα ζώα συντροφιάς και τη διαχείριση των αδέσποτων, ζήτημα που κατά το νόμο υπεύθυνος είναι ο Δήμος, επισήμανε τη χρονική καθυστέρηση της μετεγκατάστασης του χώρου φύλαξης, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου η φροντίδα των ζώων να είναι ουσιαστική και να συμβάλει στην ευζωία τους με την πλήρη επιστημονική επίβλεψη που χρειάζεται. Διατυπώσαμε τη βεβαιότητα ότι ο υπάρχων νόμος οδηγεί στην ακραία εμπορευματοποίηση των ζώων συντροφιάς, με διαφόρους τρόπους. Δεν περιορίζει την ύπαρξη των αδέσποτων και επιβάλλει αντιεπιστημονικές μεθόδους για τις οποίες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Κτηνιάτρων είναι αντίθετος.

Ζητήσαμε την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στο γηροκομείο του Δήμου όπως και την απαιτούμενη χρηματοδότηση, αλλά και τη λειτουργία της παλιάς πτέρυγας. Να σημειώσουμε ότι οι ανάγκες στέγασης στη συγκεκριμένη δομή των συνανθρώπων μας της τρίτης ηλικίας είναι μεγάλες και η υπάρχουσα σε λειτουργία δομή δεν μπορεί να τις καλύψει.

Όσο για τις εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας, δεδομένης της αίτησης έγκρισης από τον δήμο νέας ομάδας πυρασφάλειας πυρόσβεσης για την πόλη του Πυθαγορείου, επισημάναμε ότι ο κατακερματισμός αυτών των εθελοντικών ομάδων δεν δίνει την ανάλογη δυναμική ούτε την δυνατότητα οργάνωσης μα ούτε και τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον σκοπό που υπηρετούν. Ζήτησε μετά από διάλογο που μπορεί να επιλύσει πιθανές διαφορές τους να βρεθεί  ο τρόπος συνύπαρξης των δυο αυτών ομάδων. Αυτό επιβάλλει η λογική αλλά και ο σκοπός της εθελοντικής προσφοράς στον τόπο.

 

Από την

Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ανατολικής Σάμου