02-09-2019

 • Πρώτη ημέρα λειτουργίας του νεοσύστατου Δήμου Ανατολικής Σάμου, παρ’ όλες τις δυσκολίες, χάρη στην προσπάθεια των στελεχών του Δήμου, λειτούργησαν κανονικά σχεδόν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου.
 • Την ίδια μέρα ορίσθηκε από τον Δήμαρχο, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, κ. Δημήτριος Βασιλειάς.
 • Έλαβε χώρα σύσκεψη των υπό τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Διευθυντών, για θέματα αρμοδιότητας τους και την υπηρεσιακή κατανομή του προσωπικού.
 • Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση όλου του προσωπικού για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της νέας Δημοτικής Αρχής και έγινε ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος με το προσωπικό, με γνώμονα τη λειτουργία ενός σύγχρονου δήμου ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας.
 • Ορίσθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΑ7Ω1Κ-7ΛΦ) απόφαση Δημάρχου, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Περιουσίας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ταμείου, και ο Προϊστάμενος Τμήματος Αποθήκης και Προμηθειών.
 • Υπογράφηκε από τον κ. Αντώνιο Σίμο επικεφαλής της παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» του πρακτικού σύμπραξης των παρατάξεων «ΑΝΑΣΑ» για τη Σάμο και «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ».
 • Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, στον νέο Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, Αντιστράτηγο κ. Νομικό Αντώνιο και τον Διοικητή της 79 ΑΔΤΕ Ταξιάρχου κ. Βακεντή Δημητρίου. Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή αναμνηστικών.
 • Πραγματοποιήθηκε διαπαραταξιακή σύσκεψη, σε καλό και γόνιμο κλίμα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σάμου, για τα θέματα και τις εξελίξεις στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, ενόψει της σύσκεψης των Δημάρχων Βορείου Αιγαίου, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Μουτζούρη.

   03-09-2019

 • Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον ΧΥΤΑ από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Μιχάλη Μητσό, με υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Σάμου, κ. Αλέξανδρου Τατούρη. Κατά την επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε αυτοψία στους χώρους του ΧΥΤΑ, προκειμένου να γίνει καταγραφή των ελλείψεων και προβλημάτων του χώρου, έτσι ώστε να δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις και ενέργειες.
 • Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/2019 (ΑΔΑ: 61ΒΒΩ1Κ-99Τ) απόφαση Δημάρχου ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ανατολικής Σάμου:
 1. Βαλκαμλής Βασίλειος
 2. Διονυσίου Γεώργιος
 3. Κάιλα Δέσποινα
 4. Καρράς Ευάγγελος
 5. Μητσός Μιχαήλ

 

 

Από το γραφείο Δημάρχου Ανατολικής Σάμου