ΠΡΟΣ:  1.Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

                                                              κ. Κωστή Χατζηδάκη

                                                              Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

                                                              email: secmin@ypen.gr

 1. ΒουλευτέςΒΑ Αιγαίου.

                                                              –ΒουλευτέςΛέσβου

 • κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, Β’ Αντιπρόεδρο της Βουλής
 • κ Ιωάννη Μπουρνού
 • κα. Μαρία Κομνηνάκα

                                                                –Βουλετή Σάμου

 • κ. Στεφανάδη Χριστόδουλο

                                                                –Βουλευτές Χίου

 • κ. Μηταράκη Παναγιώτη, Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου
 • κ. Μιχαηλίδη Ανδρέα
 1. Τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου

                                                              κ. Κώστα Μουτζούρη

                                           ΚΟΙΝ         1.Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ

                                                                Κ. Γεώργιο Στασινό

                                                                Νίκης 4, 10563 Αθήνα

                                                              2.Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

                                                              3.Μέλη ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου

 1. ΜΜΕ (ΩΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

ToTEEBAΑιγαίου, με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσεη ολιγόλεπτη διάρκεια συλλογής αιτήσεων στο πλαίσιο του «εξοικονομώ-αυτονομώ» της 21ης Δεκεμβρίου και αντιλαμβανόμενο το βάρος ευθύνης που φέρει για την εκπλήρωση των σκοπών που απορρέουν από το καταστατικό του, συνέταξε και προώθησε στα μέλη του σχετικό ερωτηματολόγιο. Στόχος του είναι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προτάσεων βελτίωσης του προγράμματος που να εκφράζει τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους μηχανικούς δηλαδή που ασχολήθηκαν με αυτό και διαπίστωσαν τις αδυναμίες και τις αστοχίες του.

Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από το 35% των ενεργών μελών, ποσοστό πολύ μεγάλο ,δεδομένου ότι μεγάλη μερίδα μηχανικών δεν  ασχολείται με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε από επιλογή, είτε λόγω μη σχετικού αντικειμένου.

Από το ερωτηματολόγιο προέκυψαν τα εξής:

 • Το 84,7 % των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δεν ήταν διαφανής και αξιόπιστη.
 • Το 64,5 % είχαν ποσοστό επιτυχίας από 0-10% στην υποβολή των αιτήσεων, όπου το 67,4% είχε αναλάβει μόλις 0-5 αιτήσεις και το 72% είχε αναθέσει σε τρίτους (συναδέλφους και μη) την υποβολή των αιτήσεων

 

 • Το 94,6% κρίνει ως απαράδεκτοτον τρόπο υποβολής/καταχώρησης αιτήσεων (first in – firstserve) και ειδικά όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του στο να επιδοτήσει πραγματικές ανάγκες.
 • Το 75,3 % αξιολογεί ως σωστή και δίκαιη μια πιθανή ύπαρξη λίστας επιλαχόντων ή/και τη συνέχιση καταχώρησης όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, για την άμεση δημιουργία ενός προγράμματος “γέφυρας”, που θα μπορέσει με πραγματικά και γνωστά δεδομένα προϋπολογισμών να καλύψει τις ανάγκες αυτές.

 

 • Το 94% κρίνει την ηγεσία του ΥΠΕΝαπαράδεκτη, όσον αφορά τη δεκτικότητα στο διάλογο και επικοινωνία με τους φορείς, την αγορά και την κοινωνία στους οποίους και απευθύνεται το πρόγραμμα.

 

 

 • Το 92,4% θεωρεί ότι το ΥΠΕΝ δεν έχει αντίληψη των συνθηκών λειτουργίας των μηχανικών και των υπηρεσιών και της αγοράς, εν γένει.Στο πλαίσιο, λοιπόν, της εξαγωγής των συμπερασμάτων από το προαναφερθέν ερωτηματολόγιο, το Υπουργείο καλείται να:
  1. Αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του τεχνικού και μη κόσμου επί της διαδικασίας των αιτήσεων, καθώς εκφράζονται πανταχόθεν αμφιβολίες για τη διαφάνεια και αξιοπιστία της. Αυτό προϋποθέτει το να ερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες-να μην τις απορρίπτει εκ προοιμίου ως αβάσιμες- και να δώσει στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία των αιτήσεων, όπως έχει ζητηθεί και από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
  2. Εξασφαλίσει ,μέσω διαδικασίας πραγματικής αξιολόγησης των αιτήσεων, ότι ικανοποιείται η θεμελιώδης αρχή του προγράμματος που είναι η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Αυτή δεν εξασφαλίζεται σε καμία περίπτωση με μοναδικό κριτήριο την ταχύτητα πληκτρολόγησης στοιχείων σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα.
  3. Δημιουργήσει λίστα επιλαχόντων ή/και να επιτρέψει τη συνέχιση καταχώρησης όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, για την άμεση δημιουργία ενός προγράμματος “γέφυρας”, που θα μπορέσει με πραγματικά και γνωστά δεδομένα προϋπολογισμών να καλύψει τις ανάγκες αυτές.
  4. Αναθεωρήσει τον τρόπο κατανομής του διατιθέμενου προϋπολογισμού στις Περιφέρειες, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και να μην είναι τόσο μεγάλη η ψαλίδα ζήτησης-προσφοράς.
  5. Αναζητήσει όλες τις πιθανές πηγές αύξησης του προϋπολογισμού, αφού πρόκειται για πρόγραμμα με πολύ μεγάλη απήχηση.
  6. Αφουγκραστεί τις φωνές των μηχανικών, της αγοράς, της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα, ώστε να το βελτιώσει και να μη χαράζει μια δική του, μοναχική πορεία κόντρα σε όλους και όλα. Ο διάλογος εξάλλου αποτελεί θεμέλιο λίθο της Δημοκρατίας.
  7. Συνεργαστεί με το ΤΕΕ για τη διαμόρφωση του προγράμματος με σωστούς και αδιάβλητους όρους. Οι μηχανικοί είμαστε «μαζί» με το ΥΠΕΝ και όχι «απέναντι», όπως μας τοποθετεί αυτό τους τελευταίους μήνες.

  Καθώς ήδη έχει εξαγγελθεί από το ΥΠΕΝ νέος κύκλος του προγράμματος κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, οι διορθωτικές κινήσεις θα πρέπει να είναι άμεσες και αποτελεσματικές. Ο τεχνικός κόσμος δεν έχει ούτε τη βούληση, ούτε τα ψυχικά αποθέματα να συρθεί εκ νέου σε μια διαδικασία με τους ίδιους όρους και συνθήκες που ισχύουν σήμερα.

   

  Με εκτίμηση,

  Για το Π.Τ. ΒΑ Αιγαίου του ΤΕΕ

  Ο Πρόεδρος

   

   

  Μανωλακέλλης Ευστράτιος