Οι γυναίκες στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου έχουν το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής στη χώρα μας μετά από δύο χρόνια πανδημίας, με 85,8 χρόνια, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες στα ακριτικά μας νησιά με 80,5 έτη. Στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις ακολουθεί μία ακόμη περιφέρεια στην παραμεθόριο, η Ήπειρος, όπου οι γυναίκες έχουν προσδόκιμο ζωής 85,1 χρόνια και οι άνδρες 80,2 χρόνια. Για σύγκριση, στην Αττική οι γυναίκες εκτιμάται ότι θα ζήσουν 82,6 χρόνια και οι άνδρες 77 χρόνια.

Τα αναλυτικά στοιχεία για το προσδόκιμο ηλικίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ανά περιφέρεια δημοσιοποίησε μαζί με infographics η Eurostat, με βάση τα δεδομένα του 2021. Όπως σημειώνεται, την τελευταία δεκαετία ενώ το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ αυξήθηκε με σχετικά σταθερό ρυθμό μέχρι το 2019, όταν έφτασε τα 81,3 χρόνια, η πανδημία το 2020 και 2021 προκάλεσε αντιστροφή της τάσης.

Το 2021, το συνολικό προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην ΕΕ ήταν 80,1 χρόνια. Το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν 82,9 χρόνια, δηλαδή 5,7 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών, που ήταν κατά μέσο όρο 77,2 χρόνια. Οι γυναίκες αναμένεται να ζήσουν περισσότερο και στις 242 περιοχές NUTS 2 όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες καταγράφεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία με 88,2 έτη και ακολουθούν άλλες πέντε ισπανικές περιφέρειες.

Για τους άνδρες, αντίστοιχα, το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής εντοπίζεται στη Φινλανδία και στην αυτόνομη νησιωτική περιφέρεια Åland με 82,8 χρόνια, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η περιφέρεια της Μαδρίτης και η αντίστοιχη της Ναβάρας.