Θέμα: Ωράριο Εργασίας –Χορήγηση Αδειών

 

Στις 24-2-2021, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σάμου έστειλε έγγραφο προς τους Διευθυντές, τους Υποδιευθυντές και τους Τομεάρχες των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, όπου αναφέρει την μη τήρηση ωραρίου εργασίας από τους εργαζόμενους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει ξεκάθαρη θέση που είναι η τήρηση του ωραρίου από όλους τους εργαζόμενους. Η υπηρεσία πρέπει να είναι το ίδιο αυστηρή στις υποχρεώσεις της προς τους εργαζόμενους, αφού γνωρίζει ότι πολλοί συνάδελφοι  εργάζονται πέρα από το ωράριο τους με εφημερίες, on call (σε κλήση) καλύψεις και  υπερωρίες, προκειμένου να καλυφτούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν λόγο έλλειψης προσωπικού, για να μείνουν ανοιχτά τα τμήματα και οι μονάδες του Νοσοκομείου, ενώ η αμοιβή τους είναι αντίστοιχη με τις ώρες που καλύπτουν .

Η Διοίκηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και σε συνεννόηση με τις Διευθύνσεις των υπηρεσιών του Νοσοκομείου να χορηγήσει στους εργαζομένους τις ειδικές άδειες που δικαιούνται, καθώς και τα εκατοντάδες ωφελούμενα ρεπό. Καλούμε την Διοίκηση του Νοσοκομείου Σάμου να σταματήσει να εκφοβίζει και να τρομοκρατεί τους εργαζόμενους, με πρόταση της προς τον αρμόδιο Υπουργό να αρχίσει να χορηγεί κανονικές άδειες και περασμένων ετών που οφείλει στο προσωπικό, διότι αυτό έχει επέλθει πλέον σε μαζική εξουθένωση.

Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου δεν θα επιτρέψουν να χαθεί ούτε μία μέρα από τις άδειες και τα ρεπό που τους οφείλονται, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα κάλυπταν και καλύπτουν τα μεγάλα κενά  που υπάρχουν. Η Διοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν για την στελέχωση του Νοσοκομείου, εξασφαλίζοντας ποιοτική περίθαλψη στο λαό του νησιού, την ψυχική και σωματική υγεία των υγειονομικών και ανθρώπινες συνθήκες εργασίες.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                   Η Γραμματέας

Σταμάτης Φιλιππής                                                                                                                  Παναγιώτα Λαγογιάννη