ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την ανάγκη αξιοποίησης στο έπακρο από Δήμους και Περιφέρειες, χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, μίλησε ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, με την ιδιότητα του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) της ΚΕΔΕ στη διαδικτυακή ημερίδα  με θέμα “Οι Δήμοι ως φορείς συνοχής και ανθεκτικότητας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο Νέο ΕΣΠΑ”.

 

Ο κ. Αγγελόπουλος κατά τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες/μελέτες του Επιστημονικού Συμβούλιου του ΙΤΑ, που με το εξέχον δυναμικό του, θα βρίσκεται, στο πλευρό των Δήμων και των Περιφερειών και θα συνεισφέρει παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση και το απαραίτητο αναλυτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα καταστεί εφικτό να μεγιστοποιηθεί η απορροφητικότητα και των δύο νέων προγραμμάτων, που μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα των τοπικών, αστικών και μη, κοινωνιών, σε όλη τη χώρα και θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στις κατά τόπον κοινωνίες.

 

Κλείνοντας, δε, αναφέρθηκε στην Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης που έχει αρχίσει και που στοχεύει σε τρία κεντρικά σημεία:

  1. Στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών και κυρίως των εκλεγμένων και
  2. Στον ευρύτατο διάλογο με τους πολίτες, προκειμένου, αυτή τη φορά, οι όποιες προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις να προέρχονται από τη βάση και να απευθύνονται στην κορυφή.
  3. Στην ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού στη δημόσια αυτή διαβούλευση, χωρίς την οποία το «αποτέλεσμα» θα είναι λιγότερο αντιπροσωπευτικό και αντιμετωπίζει πιθανή μη αποδοχή από τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες (όχι μακριά η αποτυχία του 2003).

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαδικτυακή Ημερίδα του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Οι Δήμοι ως φορείς συνοχής και ανθεκτικότητας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο Νέο ΕΣΠΑ» |25.05.21

 

Ως πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και με την εμπειρία της θητείας μου ως Δημάρχου Σάμου σε μια πολύ δύσκολη και γεμάτη προκλήσεις περίοδο για το νησί μου, όπως και για τα υπόλοιπα του ΒΑ Αιγαίου, οφείλω να χαιρετίσω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση τη σημερινή διαδικτυακή ημερίδα της ΚΕΔΕ και του Ινστιτούτου, που εγκαίρως, με τρόπο αναλυτικό και, πάνω απ’ όλα, τεκμηριωμένο επιστημονικά, καταπιάνεται με ίσως το πιο φλέγον ζήτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις μέρες μας, αλλά και στα χρόνια που θα έλθουν: αυτό της εξασφάλισης επαρκών οικονομικών πόρων.

 

Μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, αλλά και στη σκιά των συνεπειών της πανδημίας, είναι νομίζω σαφές ότι ο πρώτος και δεύτερος βαθμός Αυτοδιοίκησης μπορεί, αλλά και οφείλει να συμμετάσχει ενεργά στη συλλογική προσπάθεια για την ανάκαμψη της χώρας και τη μετάβασή της σ΄ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, στο πλαίσιο, όμως, όχι μόνο των νέων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η πράσινη ανάπτυξη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλά, κυρίως, στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών και των ιδιαίτερων αναγκών τους, που πρέπει να αναδειχθούν μέσω μιας ισότιμης και ευρείας διαβούλευσης με τους πολίτες.

 

Είναι, γι’ αυτό το λόγο, απολύτως απαραίτητο και κομβικής σημασίας να αξιοποιηθούν στο έπακρο από Δήμους και Περιφέρειες τα υφιστάμενα και, πολύ περισσότερο, τα μελλοντικά χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι στη διάθεσή τους.

 

Όσο κρίσιμο κι αν είναι αυτό, ωστόσο, έχω ιδία γνώση και του πόσο δύσκολο, χρονοβόρο και περίπλοκο είναι να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα ακόμη και έργα που είναι οφθαλμοφανές ότι αποτελούν προτεραιότητες πρώτης γραμμής για τις τοπικές κοινωνίες, ακόμη και έργα που αυταπόδεικτα ικανοποιούν ζωτικές ανάγκες τους.

 

Εξαιτίας και της παροιμιώδους γραφειοκρατίας, που έχω γνωρίσει από πρώτο χέρι, αλλά και αρκετών άλλων ακόμη παραγόντων, προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, αλλά και το νεοσύστατο τώρα Ταμείο Ανάκαμψης μοιάζουν συχνά με δυσεπίλυτους γρίφους και, παρότι εν δυνάμει αποτελούν πηγή μεγάλων κονδυλίων, η απορρόφησή τους δεν είναι εύκολη, ούτε δεδομένη. Γι΄αυτό και υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για παροχή Τεχνικής Βοήθειας στους πολύ μικρούς Δήμους, στη νησιωτική Ελλάδα και στους ορεινούς Δήμους – μέσα στο πλαίσιο που οριοθετεί η ΚΕΔΕ.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, ημερίδες όπως η σημερινή,  αποτελούν το πρώτο ζητούμενο προκειμένου να ξεκλειδωθούν τα “μυστικά”, να επισημανθούν τα προβλήματα, να οριοθετηθούν ρεαλιστικά οι προσδοκίες και να αναδειχθούν υλοποιήσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης. Διότι, πράγματι οι Δήμοι είναι ίσως οι πλέον σημαντικοί φορείς συνοχής και ανθεκτικότητας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο Νέο ΕΣΠΑ, για να επιτύχουν όμως σ’ αυτόν τους τον κρίσιμο ρόλο πρέπει πρώτα να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια, τεχνικά και άλλα, που θα τους κατευθύνουν με σιγουριά σε έργα που θα είναι επιλέξιμα και θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στις κατά τόπο κοινωνίες.

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το εξέχον δυναμικό του, θα βρίσκεται, όπως πάντοτε, στο πλευρό των Δήμων και των Περιφερειών και θα συνεισφέρει και σ’ αυτή την κρίσιμη προσπάθεια παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση και το απαραίτητο αναλυτικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα καταστεί εφικτό να μεγιστοποιηθεί η απορροφητικότητα για τα προτεινόμενα και υπό ένταξη έργα, που αν και δε συνιστούν από μόνα τους πανάκεια, μπορούν ωστόσο, με τη σύμπραξη και του ιδιωτικού τομέα, να προσφέρουν λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα των τοπικών, αστικών και μη, κοινωνιών, σε όλη τη χώρα.

 

Αξίζει τέλος να αναφερθώ στην έναρξη μιας ευρωπαϊκής Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης που στοχεύει σε δύο κεντρικά σημεία:
1. Στην ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών και κυρίως των εκλεγμένων, που αυτή τη στιγμή τελούν υπό τη σκιά δαιδαλωδών γραφειοκρατικών μηχανισμών και άτυπων οργάνων αποτελουμένων από “τεχνοκράτες” και συχνά μη αιρετούς (άρα και με πολύ μειωμένη λογοδοσία) και
2. Στον ευρύτατο διάλογο με τους πολίτες, προκειμένου, αυτή τη φορά, οι όποιες προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις στον τομέα της διακυβέρνησης της Ε.Ε. θα προέκρινε η διαβούλευση, να προέρχονται από τη βάση και να απευθύνονται στην κορυφή και όχι το ακριβώς αντίθετο, όπως συμβαίνει ως τώρα.

Μια Διάσκεψη που αποκτά κορυφαία χρησιμότητα την εποχή που διανύουμε.