ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο οδικός χάρτης αναφορικά με την διαδικασία κατεδαφίσεων των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων που προέκυψαν μετά τον σεισμό της 30 ης Οκτωβρίου
περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα :
• Μετά την παραλαβή του ΠΑΕΕΚ ο ιδιοκτήτης μπορεί να απευθύνεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής στον Προϊστάμενο Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, κ. Αποστόλου Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2273353519 και στο email aapostolou2009@hotmail.com προκειμένου να λαμβάνει την πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση- Αίτηση συναίνεσης , ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το θέμα, την οποία προσκομίζει με τα συνημμένα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής:
– ΠΑΕΕΚ
– Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
– Πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματολογίου
– Ε9
– Συναίνεση συνιδιοκτητών (αν υπάρχουν)
– Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού στις περιπτώσεις που από το ΠΑΕΕΚ απαιτούνται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις πριν την κατεδάφιση
– Οδοιπορικό ή συντεταγμένες ΕΓΣΑ της θέσης του ακινήτου .
• Γίνεται έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και συμπλήρωσή του αν απαιτείται.
• Διαβιβάζονται οι αιτήσεις , ανάλογα με την πρόοδο παραλαβής από τον Δήμο, και στα Κοινοτικά Συμβούλια προκειμένου να προτεραιοποιήσουν και να ιεραρχήσουν την σειρά των κτιρίων προς κατεδάφιση.
Η προτεραιότητα των κατεδαφίσεων με βάση το Σχέδιο Εγκέλαδος για την άρση των επικινδυνοτήτων δίνεται με σειρά προτεραιότητας , στους κύριους οδικούς άξονες, τους κεντρικούς δρόμους, τις εισόδους των πόλεων και Κοινοτήτων καθώς και σε κτίρια κρισίμων λειτουργιών όπως Νοσοκομεία, Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημαρχείο κ.λ.π.
Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου
Προς διευκόλυνση των δημοτών διατίθεται συνημμένη αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: https://www.islandofsamos.gr/…/1490-katethadisi…