Η ΠΕ Σάμου δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της Δημόσιας Υγείας για την  αντιμετώπιση των κουνουπιών, αφού ως νησιωτική περιοχή βασίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική της ανάπτυξη στον τουρισμό και στους επισκέπτες στο νησί, κυρίως κατά την διάρκεια του θέρους, εκπονεί πρόγραμμα καταπολέμησης αυτών, με στόχο την περιστολή του παράγοντα όχλησης και την προφύλαξη από τον κίνδυνο ασθενειών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και της διενέργειας δειγματοληψιών προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών εντοπίστηκαν διάφορα είδη, τα οποία μπορούν να μεταδώσουν συγκεκριμένες ασθένειες, εφόσον μολυνθούν, και έχουν εγκατασταθεί σε όλη την Επικράτεια της χώρας, αλλά και στο νησί μας τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη βάση πρέπει να δίνεται και στα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται από τους πολίτες, και τα οποία συνοψίζονται στο παρακάτω έντυπο του ΕΟΔΥ:

 

 

                                                                            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

                                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ