ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στη Μυτιλήνη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Εποπτικού Συμβουλίου, με θητεία κατά τα έτη 2019-2023. Στο συγκεκριμένο Εποπτικό Συμβούλιο έχουν εκλεγεί από τις 6 Νοεμβρίου οι δημοτικοί σύμβουλοι Σακαρίκος Γεώργιος από τον Δήμο Λήμνου, Φραντζέσκος Μιχαήλ από τον Δήμο Μυτιλήνης και ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου από την Δήμο Ανατολικής Σάμου.

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή”, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, και αντιπρόεδρος ο Φραντζέσκος Μιχαήλ.

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι ένα από τα 5 όργανα διοίκησης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι αυτό που ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείρισή της. Κατά την διενέργεια του ελέγχου ερευνά τα τηρούμενα βιβλία και τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την οικονομική διαχείριση. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ. Επίσης, αποστέλλεται και στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας του.

Είναι πολύ σημαντικό που για πρώτη φορά η θέση του προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου κερδίζεται από Δημοτικό Σύμβουλο της Σάμου. Τα έσοδα της ΠΕΔ κατά το έτος 2018 ανέρχονταν σε 546.641,70€ και το χρηματικό υπόλοιπο έναρξης του 2019 ήταν 848.435,40€. Είναι ευκαιρία με τις κατάλληλες εισηγήσεις και τοποθετήσεις, αλλά και με την εποικοδομητική συνεργασία με τα 4 μέλη (Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, προερχόμενα από του 2 Δήμους της Σάμου, να πραγματοποιηθεί ουσιαστικό έργο και να κερδίσει περισσότερα το νησί της Σάμου.