Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου:

Αρχαιρεσίες για το Εποπτικό Συμβούλιο

(Πρόεδρος ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου)

 

Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες (4/3/2024) που διενεργήθηκαν για το Εποπτικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης “Ανατροπή”, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, επανεξελέγη Πρόεδρος αυτού. Να σημειωθεί ότι ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου ήταν Πρόεδρος στο Εποπτικό Συμβούλιο κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία (2019-2023), ενώ στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου 2024 στη Μυτιλήνη αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους στην εν λόγω εκλογική διαδικασία.

Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι ένα από τα 5 όργανα διοίκησης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι αυτό που ασκεί έλεγχο στην οικονομική διαχείρισή της. Κατά την διενέργεια του ελέγχου ερευνά τα τηρούμενα βιβλία και τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία και συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση για την οικονομική διαχείριση. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ. Επίσης, αποστέλλεται και στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας του.