ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την 10 Ιουλίου 2019 επίσκεψη της Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας στην έδρα της 79 ΑΔΤΕ όπου έλαβε χώρα συνάντηση με τον Ταξίαρχο Διοικητή της κ. Δημήτριο Βακεντή.

Ο σύλλογός μας ενημέρωσε τον κ. Ταξίαρχο για τα θέματα των πολυτέκνων οικογενειών των νησιών μας και τον ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες του προσωπικού της Ταξιαρχίας τόσο στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους όσο και για την ανιδιοτελή συμβολή τους στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Ο κ. Ταξίαρχος άριστος γνώστης του Δημογραφικού προβλήματος συνεχάρη τον αγώνα των πολύτεκνων οικογενειών και υπεσχέθη την αρωγή του στο σύλλογό μας όποτε απαιτηθεί.

Με το πέρας της συζητήσεως ο σύλλογός μας δώρισε στον κ. Ταξίαρχο την εικόνα των προστατών μας « Επτά Μαρτύρων Μακκαβαίων και της Μητρός Αυτών Σολομονής».

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Η                                                                  Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δήμητρα Λάμπρου                                      Φλώρα Τζεβρένη