O Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου με ανακοίνωσή του ζητά να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα σε όλους τους δήμους που έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση  αναφέρει:

“Η καθολική και άμεση εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα είναι απόφαση της πολιτείας και σ’ αυτήν την κατεύθυνση οφείλουν να συνεργαστούν αρμονικά κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση και να έχει δραστηριοποιηθεί η ΚΤ.ΥΠ., με την πρόβλεψη όλων των αναγκαίων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση για την ένταξη του Δήμου Σάμου στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση ανακοινώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019 από την εφημερίδα της κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 623.

Τονίζουμε ότι προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα σε όλους τους Δήμους και να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα (χρηματοδότηση για εκμίσθωση αιθουσών, αγορά οικοπέδων, ανέγερση κτιρίων, επιτάχυνση των διαδικασιών…) ώστε να αποδείξει έμπρακτα τη βούλησή της για πλήρη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου αιτήθηκε Σύσκεψη φορέων (Δήμου, Αθμιας Εκπ/σης , Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων, Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου ) με αντικείμενο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στέγασης για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Η σύσκεψη προτάθηκε, για να δοθούν λύσεις κυρίως στα νηπιαγωγεία Βαθέος και Χώρας που δυστυχώς δεν μπορούν να υποδεχτούν όλα τα προνήπια, αφού οι στεγαστικές υποδομές δεν επαρκούν, ενώ θα υπάρξει ενημέρωση και για τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.

Την Πέμπτη 1η Αυγούστου 2019 τελικά , έγινε μία σύσκεψη στο γραφείο του δημάρχου Σάμου με παρόντες τους: Δήμαρχο Σάμου κο Σεβαστάκη, νέο δήμαρχο Αν.Σάμου κο Στάντζο, τον πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κο Καραγιάννη, τον πρόεδρο συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου κο Αρχοντούλη και τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων Χώρας και Βαθέος , που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κτιριακό πρόβλημα .

Έγινε μία εποικοδομητική συζήτηση, αναλύθηκαν τα προβλήματα και υπήρξε η δέσμευση από όλους τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους να γίνει προσπάθεια να βρεθούν λύσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα .

Άμεσα επιβάλλεται:

  • να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την κυβέρνηση προς τους Δήμους για την προμήθεια εξοπλισμού και να διασφαλιστεί ότι η ΚΤ.ΥΠ. θα δραστηριοποιηθεί έντονα και άμεσα για την υλοποίηση λύσεων στο κτηριακό ζήτημα.

Απαιτούμε

ü Δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών αιθουσών Νηπιαγωγείων .

ü Να μην εφαρμοστεί πουθενά το ΠΔ 79. Καμιά υποχρεωτική μετακίνηση μαθητών. Καμία συγχώνευση τμημάτων.

Η κατάργηση του ΟΣΚ και η μεταφορά όλης της αρμοδιότητας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχολικών κτηρίων – υποδομών στους Δήμους (χωρίς να συνοδεύεται μάλιστα από την απαιτούμενη χρηματοδότηση) αποδείχτηκε λανθασμένη και με επιπτώσεις ολέθριες για την εκπαίδευση.

Επιβάλλεται άμεσα η μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για το σχεδιασμό – υλοποίηση – ανέγερση σχολικών κτιρίων στο Υπουργείο Παιδείας.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ άμεσα χρηματοδότηση, απαλλοτρίωση οικοπέδων και ανέγερση σύγχρονων εκπαιδευτικών δομών με δαπάνες από τον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επειδή η εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης:

  • είναι μια ουσιαστικής σημασίας παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα και απαιτεί όρους ποιοτικούς και οικονομικούς για να εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια,
  • θα είναι εφικτή μόνο αφού υπάρξει ΑΜΕΣΑ διασφάλιση των δύο βασικών της παραμέτρων, της επάρκειας των υποδομών και της στελέχωσης τους με το απαραίτητο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό,

επειδή ακόμα τα σχολεία & νηπιαγωγεία για να λειτουργήσουν ποιοτικά χρειάζονται ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ:

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  • να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης,
  • να ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα σχολικής στέγης για τα Νηπιαγωγεία Βαθέος και Χώρας
  • να προβεί σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και αναβαθμίσεις της οργανικότητας των νηπιαγωγείων (όπου χρειάζεται) και ίδρυση νέων νηπιαγωγείων.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ (ΕΣ) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

Να καταγράψουν αναλυτικά τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποδομή και να τα αποστείλουν στο mail του συλλόγου (syllogos.pe.samou@gmail.com)

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

  • Να προχωρήσουν άμεσα στην εξεύρεση – εξασφάλιση των απαραίτητων αιθουσών για την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στους Δήμους τους , καθώς επίσης και την κάλυψη όλων των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή .
  • Nα βρεθεί άμεσα λύση για την στέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Σάμου. Δεν έχει σταθερή κτιριακή βάση και μετακινείται στις κτιριακές υποδομές του ΕΕΕΕΚ και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σάμου ανάλογα με τη λειτουργικότητα και τη διαθεσιμότητά τους. Αποτέλεσμα να φιλοξενείται φέτος προσωρινά σε μια πολύ μικρή αίθουσα του Ειδικού Δημοτικού .

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής η δυσλειτουργία του προγράμματος, καθώς αυτό αναγκάζεται να είναι στατικό σε μια καρέκλα, γεγονός δυσλειτουργικό και αποτρεπτικό για οποιονδήποτε μαθητή, πόσο μάλλον νηπιακής ηλικίας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επιπλέον με τη παρούσα κατάσταση, η οποία κρατάει χρόνια, το Ειδικό Νηπιαγωγείο στερείται εξοπλισμού βασικού για τη διεκπεραίωση και του διδακτικού αλλά και του διευθυντικού έργου (δεν υπάρχει καν υπολογιστής και εκτυπωτής)”.