Με ιδιαίτερη χαρά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης ανακοινώνει την ένταξη του Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών S.O.S. Κοκκαρίου (Kokkari SOS Volunteer Fire Team) ως νέο μέλος της.

Ακόμη μια προσθήκη μεγάλης σημασίας για την Ομοσπονδία, καθώς ένας από τους στόχους είναι να ενωθούν όλες οι «φωνές» των οργανώσεων από κάθε μέρος της Ελλάδας στο πεδίο δράσης μας για να επιτευχθεί η καλύτερη διεκδίκηση ευνοϊκότερων συνθηκών για τον Εθελοντισμό αλλά και επίλυση χρόνιων προβλημάτων που υπάρχουν.

Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή λοιπόν, που ο Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών S.O.S. Κοκκαρίου αποτελούν πλέον μέλος μας και προσμένουμε ακόμη περισσότερες ομάδες να ενισχύσουν τη δυναμική της Ομοσπονδίας.