Στο ΓΕΛ Σάμου η πρωτιά ανήκει σε μαθήτρια της θετικής κατεύθυνσης που συγκέντρωσε 18.253 μόρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ΓΕΛ Καρλοβάσου, υπάρχουν δύο (2) μαθητές που συγκέντρωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία από αυτή της πρώτης μαθήτριας του ΓΕΛ Σάμου.

Να σημειώσουμε ότι και στο ΓΕΛ Σάμου υπάρχουν μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης που συγκέντρωσαν περισσότερα από 18.000 μόρια.

Σε όλα τα υπόλοιπα Γενικά Λύκεια του Νομού δεν υπήρξαν μαθητές που συγκέντρωσαν περισσότερα από 16.000 μόρια.