ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κατόπιν σχετικών οδηγιών του Προέδρου του ΕΕΣ Dr κ. Αυγερινού Α., το Περιφερειακό τμήμα Σάμου, προέβη σε έρευνα ιατρών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συνάψουν σύμβαση παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κ.Ε.Δ. ΣΑΜΟΥ, η οποία και χρηματοδοτείται από τον ΕΕΣ.

Έτσι εξασφαλίστηκε η παροχή υπηρεσιών υγείας από παιδίατρο και κατόπιν σχετικής υπογραφής σύμβασης παρέχει πλέον τις υπηρεσίες της στην Κ.Ε.Δ.ΣΑΜΟΥ.

Ο ΕΕΣ επιτελεί σύνθετο ανθρωπιστικό έργο, στοχεύοντας πάντα τον άνθρωπο.

 

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ε.Σ. ΣΑΜΟΥ